Εικόνα από Εργάνη 2020

Εργάνη 2020

ISBN: 9786185312824
Πληροφοριακό σύστημα ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ ΕΤΑΜ
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το εγχειρίδιο "Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ Οδηγός Συμπλήρωσης", δημιουργήθηκε από την επιστημονική μας ομάδα, με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο εγχειρίδιο για την "επιβίωση" των λογιστών με την είσοδό τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Με το εγχειρίδιο αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε την είσοδο σας στην εφαρμογή όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων βήμα – βήμα από το έντυπο Ε3 έως και το έντυπο Ε11 με εικόνες ώστε να γίνει η καταχώρηση στοιχείων απλούστατη διαδικασία. Περιλαμβάνονται: Έντυπο Ε3: Αναγγελία πρόσληψης και πιθανή ανάκληση εντύπου, νόμιμο και συμβατικό ωράριο. Χορήγηση διαλείμματος, ρεπό και διακεκομμένο ωράριο. Κυρώσεις σε εκπρόθεσμη υποβολή εντύπου. Επίσης οδηγίες εκτύπωσης εντύπου Ε3 Εκτύπωση συμπληρωματικού πρόσληψης από ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης. Έντυπο Ε4: Προθεσμία υποβολής εντύπου, ειδικές περιπτώσεις υποβολών όπως για παράδειγμα σε περίπτωση μετακίνησης εργαζομένου. Ε4 Ετήσιος, Αρχικός, Συμπληρωματικός & Ατομικός Ωραρίου. Κυρώσεις σε εκπρόθεσμη υποβολή. Χειρόγραφη υποβολή εντύπων. Πρόστιμο σε αδήλωτη εργασία. Παράδειγμα υπολογισμού προστίμου σε παράβαση «μη τήρηση βιβλίου υπερωριών». Προσωρινή διακοπή λειτουργίας επιχείρησης. Έντυπο Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπου. Έντυπο Ε6: Αναγγελία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου, ανάκληση απόλυσης .Καταγγελία σύμβασης με προειδοποίηση. Καταγγελία σύμβασης εργαζομένου σε άδεια. Έντυπο Ε7: Αναγγελία εντύπου. Διακρίσεις συμβάσεων, ανανέωση και σιωπηρή ανανέωση σύμβασης. διάρκεια συμβάσεων, μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Διαδοχικότητα συμβάσεων και έγγραφος τύπος (όροι συμβάσεων). Έντυπο Ε8: Έννοια υπερωρίας. Νόμιμη και παράνομη υπερωρία, αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης και υπερεργασία. Ηλεκτρονική υποβολή εντύπου Ε8 καταχώρηση υπερεργασίας και υπερωρίας. Έντυπο Ε9: Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία. Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπου και τροποποίηση όρων σύμβασης. Υπόδειγμα «ΟΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ». Έντυπο Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Έντυπο Ε11: Πεδία συμπλήρωσης και υποβολής εντύπου. Εξαιρέσεις. Δικαιούμενη ετήσια άδεια και επίδομα αδείας. Άδεια σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και Βιβλίο Αδειών. Έντυπο Ε11.1: Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης αδείας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας. Έντυπο Ε12: Αναγγελία απασχόλησης στα οικοδομοτεχνικά έργα. Έντυπο Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4: Υποβολή ειδικών εντύπων. Απάντηση Διοίκησης σε πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι. Έντυπο Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών. Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ ΠΑΣΧΑ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”». Επίσης, στο βιβλίο περιλαμβάνονται: • Οδηγίες για την δημιουργία χρηστών ΕΡΓΑΝΗ, • Οδηγίες για την καταχώρηση στοιχείων υποβολών με την χρήση .xml αρχείου • Οδηγίες για την δυνατότητα λήψης (download) αρχείου ειδικής ανεξάρτητης εφαρμογής, για την καταχώρηση του εντύπου Ε4 Πίνακας Προσωπικού. Τέλος, συμπεριλάβαμε στο εγχειρίδιο δύο χρηστικότατα παραρτήματα με αναλυτικούς πίνακες με τους κωδικούς ΣΤΕΠ’ 92 (κωδικούς ειδικοτήτων) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Παράρτημα I: Ειδικότητες Εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ (με αριθμητική Σειρά) Παράρτημα II: Ειδικότητες Εργαζομένων ΕΡΓΑΝΗ (με αλφαβητική Σειρά)