Εικόνα από ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου

ΕΤΑΙΡΙΕΣ - Εισαγωγή στο Δίκαιο των Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου

Συγγραφέας: Ρόκας Ιωάννης
ISBN: 9789606221484
Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών τα τελευταία χρόνια από την 4η έκδοση του παρόντος μπορούν να χαρακτηρισθούν ριζικές σε βαθμό που επιβάλλουν την ενημέρωση ακόμα και μιας «εισαγωγής στο εταιρικό δίκαιο», όπως είναι το έργο αυτό. Ο Ν 4072/2012, με τις επιτυχείς του διατάξεις που περιέχει το 7ο μέρος του σχετικά με τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, για πρώτη φορά εισάγει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκαιο για τις εν λόγω εταιρίες καθόσον, μέχρι την έκδοσή του, το ελληνικό δίκαιο είχε ανεπαρκείς διατάξεις που βρίσκονταν κυρίως στον Εμπορικό Νόμο του 1835. Επίσης, ο ίδιος νόμος (Ν 4072/2012) εισάγει το νέο θεσμό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) που έχει βρει θετική ανταπόκριση από την αγορά, αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό των εταιριών ΙΚΕ που έχουν συσταθεί. Ακολουθεί μια σειρά νόμων που έχουν ανανεώσει τη βασική νομοθεσία με επιτυχείς και λιγότερο επιτυχείς διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις κοινές και ορισμένες ειδικές ανώνυμες εταιρίες, όπως κυρίως ο Ν 3873/2010 για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εταιριών, ο Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο Ν 4403/2016 για τις ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατ’ εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου, ο Ν 4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλη αυτή η παραγωγή νέων βασικών νομοθετικών διατάξεων επέβαλαν την 5η έκδοση του παρόντος έργου «Εταιρίες». Το βιβλίο αποτελεί ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες και εμπλουτίζεται με πλούσια βιβλιογραφία κι ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-7 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606221484
Έτος έκδοσης 2017
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Εξώφυλλο 240