Εικόνα από Φαρμακευτικό μάρκετινγκ

Φαρμακευτικό μάρκετινγκ

Συγγραφέας: Καζάζης Νίκος
ISBN: 9789603518716
Το 'Φαρμακευτικό μάρκετινγκ' αποτελεί αυστηρά εξειδικευμένο πεδίο εφαρμογής του μάρκετινγκ και χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες που κάνουν...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το 'Φαρμακευτικό μάρκετινγκ' αποτελεί αυστηρά εξειδικευμένο πεδίο εφαρμογής του μάρκετινγκ και χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιαιτερότητες που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή την υλοποίηση των ενεργειών του. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το απόλυτο κενό σε ό,τι αφορά το πεδίο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ στην ελληνική βιβλιογραφία. Στα περιεχόμενα ενσωματώθηκαν όλες οι βασικές και επίκαιρες γνώσεις γύρω από τη θεωρία, την πρακτική και τη δεοντολογία του μάρκετινγκ των φαρμακευτικών και των άλλων συναφών προϊόντων. Ενδεικτικά στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται: - Ανάλυση του περιβάλλοντος του 'Φαρμακευτικού μάρκετινγκ' - Ο σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ - Η εφαρμογή του συστήματος Key Account Management από τις φαρμακευτικές εταιρίες. - Η διαχείριση των κρίσεων στο φαρμακευτικό κλάδο - Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Ηθική Συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιριών - Οι στρατηγικές ανάπτυξης των φαρμακευτικών εταιριών - Ο σχεδιασμός του προγράμματος μάρκετινγκ Το βιβλίο εξυπηρετεί τις μαθησιακές και επαγγελματικές ανάγκες στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται στον κλάδο των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και θέλουν να αποκτήσουν, να συστηματοποιήσουν η να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν στο συγκεκριμένο πεδίο. Το βιβλίο καλύπτει επίσης τις μαθησιακές ανάγκες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών των φαρμακευτικών σχολών καθώς και άλλων ΑΕΙ / ΤΕΙ και κολεγίων που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603518716
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 596