Εικόνα από Φορολογία 2018

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Φορολογία 2018

ISBN: 9789606869457
Συγγραφέας: Επιστημονική ομάδα Prosvasis
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Περιλαμβάνει:
Κωδικοποιημένους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τον
Ν.4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α’/22.2.2018):
Ν.4172/2013 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
Ν.4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
Ν.2859/2000 - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Ν.4223/2013 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Ν.4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606869457
Εκδότης Prosvasis
Έτος έκδοσης 2018