Εικόνα από ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 Πρακτικός Οδηγος Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020 Πρακτικός Οδηγος Συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 2020!
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο «Φορολογική Δήλωση 2020 – Πρακτικός Οδηγός συμπλήρωσης για Νομικά Πρόσωπα», παρέχει στον αναγνώστη τόσο τις θεωρητικές γνώσεις, όσο και την πρακτική εφαρμογή σχετικά με τη Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων και τη συμπλήρωση των εντύπων:

  • Ε2 «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας φορολογικού έτους 2019».
    Ε3 «Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα».
    Ν «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 Ν.4172/2013».
    Για κάθε κωδικό των προαναφερθέντων εντύπων, παρατίθεται τεκμηριωμένη ανάλυση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
    Το περιεχόμενό του είναι πλήρως ενημερωμένο με τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά τα Νομικά Πρόσωπα και τις Νομικές Οντότητες για το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) όπως ισχύει.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για την περίοδο υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων. Λειτουργεί όμως παράλληλα  ως εργαλείο εφαρμογής και ερμηνείας του Κ.Φ.Ε. καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Η πλήρης δομή των περιεχομένων και του αλφαβητικού ευρετηρίου του βιβλίου, παρέχουν στον αναγνώστη ευχέρεια στην αναζήτηση των πινάκων και κωδικών των εντύπων ώστε να μπορεί άμεσα να γνωρίζει σχετικά με:
• Την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών εντύπων.
• Την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας για κάθε περίπτωση.
• Τους συσχετιζόμενους κωδικούς.

• Τα συνηθέστερα λάθη

Ο Οδηγός αποτελεί συνδυαστικό αποτέλεσμα γνώσεων και πολυετούς εμπειρίας και απευθύνεται σε όσους πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία κάθε κωδικού των φορολογικών εντύπων, του υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων, τις προθεσμίες υποβολής κάθε εντύπου, και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την υποβολή της.

To βιβλίο θα συνοδεύεται με ηλεκτρονική έκδοση η οποία θα επικαιροποιείται.

Χαρακτηριστικά

Εκδότης Epsilonet
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 640