Εικόνα από Φορολογική Νομοθεσία

Φορολογική Νομοθεσία

Συγγραφέας: Θεόδωρος Φορτσάκης
ISBN: 9789606544774
Έκδοση: 16η, 2021
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η Συλλογή, όπως και στην προηγούμενη έκδοση, περιλαμβάνει κατά σειρά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013), τον Ν 2523/1997 για τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, τις διατάξεις του Ν 4223/2013 για τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014).
Και στην παρούσα έκδοση ενσωματώθηκαν σημειώσεις σχετικά με ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα, αναφορικά κυρίως με κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των περιλαμβανομένων νόμων, οι οποίες είναι κατανεμημένες στα οικεία άρθρα των επιμέρους νομοθετημάτων. Υπενθυμίζεται ότι σε αγκύλη σημειώνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν από τον Ν 4093/2012 (ΦΕΚ A' 222/12.11.2012) και έπειτα, ενώ με τη μορφή σημειώσεων παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με τις τροποποιούμενες διατάξεις. Η "Φορολογική νομοθεσία" συνοδεύεται από χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο. Η ανάγκη για λιγότερο συχνές και νομοτεχνικά αρτιότερες τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας είναι έντονη και διαχρονική. Η πραγματικότητα της ημεδαπής νομοπαρασκευής εξακολουθεί πάντως να μην εκπληρώνει ικανοποιητικά την ανάγκη αυτή. Από την άποψη αυτή, ευελπιστούμε η παρούσα Συλλογή να αποτελέσει αξιόπιστο και πρακτικό αρωγό του εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου στην προσπάθειά του να διαχειριστεί εκτός των άλλων και τη συχνά "δυσπρόσιτη" φορολογική νομοθεσία. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606544774
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 1008
Ετικέτες προϊόντος