Φορολογικός οδηγός

ISBN: 9786188382978
Εκκαθάρισης - Λύσης εταιρειών
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η ύλη του τόμου περιλαμβάνει με ανάλυση και παραδείγματα την Λύση, Εκκαθάριση Εταιρειών, Φόροι και φορολογική Διαδικασία, Θέματα Διανομής Πτώχευσης και Μετατροπής Εταιρειών Ελλάδας και Κύπρου. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Κεφάλαιο Πρώτο : Γενική θεματολογία επί παύσης δραστηριότητας με Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας. Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. και τα σχετικά άρθρα. Κεφάλαιο Τρίτο : Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών. Κεφάλαιο Τέταρτο : Ο Πτωχευτικός Κώδικας έως και τον Ν.4472 Κεφάλαιο Πέμπτο : Διάλυση εταιρείας και διανομή ακινήτων. Κεφάλαιο Έκτο : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. Λοιπά θέματα και επίσημες οδηγίες. Κεφάλαιο Έβδομο: Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης. Κεφάλαιο Όγδοο : Κύπρος Ο περί Εταιρειών Νόμος. Κεφάλαιο Ένατο : Λύση & Εκκαθάριση επιχειρήσεων. Πρακτικό μέρος. Κεφάλαιο Δέκατο : ΠΟΛ. 1185-2018 Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. Kεφάλαιο Εντέκατο: Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει. Παράρτημα Ι : Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Παράρτημα ΙΙ : Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΑΕ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188382978
Εκδότης Bροτέας
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 810