Εικόνα από Φορολογικός οδηγός εκκαθάρισης - λύσης εταιρειών

Φορολογικός οδηγός εκκαθάρισης - λύσης εταιρειών

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786185414450
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Είναι ένας τόμος( 920 σελίδων) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση και παραδείγματα την Λύση, Εκκαθάριση Εταιρειών, Φόροι και φορολογική Διαδικασία ,Θέματα Διανομής Πτώχευσης και Μετατροπής Εταιρειών Ελλάδας και Κύπρου, ενημερωμένος έως και τον Ν.4646. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Κεφάλαιο Πρώτο : Γενική θεματολογία επί παύσης δραστηριότητας με Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας. Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. και τα σχετικά άρθρα. Κεφάλαιο Τρίτο : Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών. Κεφάλαιο Τέταρτο : Ο Πτωχευτικός Κώδικας Κεφάλαιο Πέμπτο : Διάλυση εταιρείας και διανομή ακινήτων. Κεφάλαιο Έκτο : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. Λοιπά θέματα και επίσημες οδηγίες. Κεφάλαιο Έβδομο: Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης. Κεφάλαιο Όγδοο : Κύπρος Ο περί Εταιρειών Νόμος. Κεφάλαιο Ένατο : Λύση & Εκκαθάριση επιχειρήσεων. Πρακτικό μέρος. Κεφάλαιο Δέκατο : ΠΟΛ. 1185-2018 Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. Kεφάλαιο Εντέκατο: Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει. Παράρτημα Ι : Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Παράρτημα ΙΙ : Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΑΕ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.