Εικόνα από Φορολογικός οδηγός ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Φορολογικός οδηγός ναυτιλιακών επιχειρήσεων

ISBN: 9786188358874
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Πρόκειται για έναν τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει όλο το φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας. Aναλυτικά περιλαμβάνει: 1.Φορολογικά βιβλία και υποχρεώσεις. - Συστήματα Φορολόγησης Πλοίων. 2.Εταιρικά Θέματα Ναυτιλιακών Εταιρειών. 3.Λοιπά Λογιστικά Θέματα-Πρόσφατες Μεταβολές. 4.Παράρτημα Εργασιακών Σχέσεων. 5.Η Έννοια της Φορολογικής Δικαιοσύνης. 6.Συστήματα Φορολόγησης Πλοίων. 7.Ο Ν.27/1975 κωδικοποιημένος έως και τους Ν.4150 ΚΑΙ 4465. 8.Μια Ιστορική Επισκόπηση του Καθεστώτος Φορολόγησης Πλοίων στην Ελλάδα. 9.Το Ισχύον Καθεστώς Φορολόγηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 10.Κατήγοριες Φορολογικών Καθεστώτων. 11.Τέλος Πλόων και Φόρος Χωρητικότητας, Σχετικές διοικητικές αποφάσεις και νομολογία. 12.Ο Παραδείγματα Υπολογισμού Φόρων. 13.Σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου για πλοία Α Κατηγορίας νηολογουμένων υπό Ελληνική Σημαία. 14.Σχετικά με την εισφορά Α' Κατηγορίας πλοίων που νηολογηθήκαν υπό Ελληνική Σημαία. Σχετικά με την φορολογία πλοίων Β' Κατηγορίας. 15. Περί Εγκατάστασης στην Ελλάδα Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. 16.Το Φορολογικό Καθεστώς των Ελλήνων Εφοπλιστών στο Λονδίνο. 17. Σχετικά με την Θεσμική Ανταγωνιστικότητα στον Χώρο της Φορολογίας των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. 18. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. Λοιπά νομοθετήματα.