Εικόνα από Φορολογικός οδηγός

Φορολογικός οδηγός

ISBN: 9786188382978
Η ύλη του τόμου περιλαμβάνει με ανάλυση και παραδείγματα την Λύση, Εκκαθάριση Εταιρειών, Φόροι και φορολογική Διαδικασία, Θέματα Διανομής Πτώχευσης και Μετατροπής Εταιρειών Ελλάδας και Κύπρου.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Κεφάλαιο Πρώτο : Γενική θεματολογία επί παύσης δραστηριότητας με Παραδείγματα υπολογισμού υπεραξίας.
Κεφάλαιο Δεύτερο : Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. και τα σχετικά άρθρα.
Κεφάλαιο Τρίτο : Ο Νόμος Περί Ανωνύμων Εταιριών.
Κεφάλαιο Τέταρτο : Ο Πτωχευτικός Κώδικας έως και τον Ν.4472
Κεφάλαιο Πέμπτο : Διάλυση εταιρείας και διανομή ακινήτων.
Κεφάλαιο Έκτο : Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε. Λοιπά θέματα και επίσημες οδηγίες.
Κεφάλαιο Έβδομο: Διευκρινίσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής προσωπικών εταιρειών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης.
Κεφάλαιο Όγδοο : Κύπρος Ο περί Εταιρειών Νόμος.
Κεφάλαιο Ένατο : Λύση & Εκκαθάριση επιχειρήσεων. Πρακτικό μέρος.
Κεφάλαιο Δέκατο : ΠΟΛ. 1185-2018 Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.
Kεφάλαιο Εντέκατο: Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.
Παράρτημα Ι : Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.
Παράρτημα ΙΙ : Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Παράρτημα ΙΙΙ: Διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ΑΕ με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188382978
Εκδότης Bροτέας
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 810