Εικόνα από Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786188382954
Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Πρόκειται για έναν τόμο πλήρως ενημερωμένο και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. με τους πρόσφατους νόμους Ν.4321, Ν.4330, Ν.4334 Ν.4336, Ν.4337, Ν.4378, Ν.4387, Ν.4389 μέχρι και τον Ν.4549/2018 και τις ΠΟΛ.1061, ΠΟΛ.1084, ΠΟΛ. 1093, ΠΟΛ.1130, ΠΟΛ.1154,ΠΟΛ.1119.ΠΟΛ.1150. Επίσης είναι εμπλουτισμένος με τις σχετικές διατάξεις, τις Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων υπό μορφήν Εγκυκλίων και Διοικητικών Εγγράφων. Προς διευκόλυνσή σας όλες οι νέες διατάξεις παρατίθενται μέσα σε ράστερ στη ροή του κάθε άρθρου του κειμένου. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Α) Φορολογητέες πράξεις: Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών, ακινήτων, παροχή υπηρεσιών, εισαγωγή αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Β) Τρόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων. Γ) Γένεσης της φορολογητέας αξίας. Δ) Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου - Συντελεστές. Ε) Απαλλαγές από το φόρο: Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώρας. Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός κοινότητας και των διεθνών μεταφορών. Ειδικές απαλλαγές - Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος, καθώς και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. ΣΤ) Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου: Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου - Διακανονισμός εκπτώσεων και επιστροφή του φόρου. Ζ) Ειδικά καθεστώτα: Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Αγροτών - Αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες. Πίνακες αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζεται κατ' αποκοπή συντελεστής. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών - Για τηλεπικοινωνίες, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Ε.Ε. ή εκτός αυτής. Η) Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου: Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου - Βεβαίωση του φόρου - Τρόπος καταβολής του φόρου - Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις. Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή - Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - Φ.Π.Α. επί εργολαβικών προσυμφώνων. Θ) Παραδείγματα Παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.