Εικόνα από Φυσική Γ’ Λυκείου β’ τεύχος Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Φυσική Γ’ Λυκείου β’ τεύχος Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ISBN: 9789604934171
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το δεύτερο τεύχος για τη μελέτη της Φυσικής της Γ' Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο σκοπός του είναι να προετοιμάσει το μαθητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλη τη διδακτέα ύλη των τελευταίων δύο κεφαλαίων της Φυσικής Γ' Λυκείου που θα συναντήσει κατά τη διάρκεια της σχολικής του χρονιάς.
Περιέχει αναλυτική θεωρία, ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, λυμένες ασκήσεις - προβλήματα καθώς και ασκήσεις και προβλήματα προς λύση.
-Η θεωρία παρουσιάζεται με τη μέθοδο ερώτησης - απάντησης. Όπου κρίναμε αναγκαίο, δώσαμε μερικές επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν στην αποσαφήνιση λεπτών σημείων της θεωρίας. Στο τέλος της θεωρίας κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις για επανάληψη.
-Οι ερωτήσεις είναι δομημένες ανά τύπο ερωτήσεων (κλειστού τύπου - θέμα 1 πανελληνίων εξετάσεων και ανοικτού τύπου - θέμα 2 πανελληνίων εξετάσεων).
-Στις λυμένες ασκήσεις - προβλήματα κάθε κεφαλαίου περιέχεται ενσωματωμένη η μεθοδολογία σε βασικά σημεία που βρίσκει συχνά μπροστά του ο μαθητής κατά τη λύση των ασκήσεων και των προβλημάτων.
-Οι ασκήσεις προς λύση περιέχουν βασικές έννοιες τις οποίες ο μαθητής πρέπει να εμπεδώσει πριν προχωρήσει στα προβλήματα προς λύση, τα οποία απαιτούν πιο σύνθετη σκέψη.
-Σε κάθε ενότητα υπάρχει αναλυτική πρόταση μελέτης σε δύο επίπεδα. Το 1ο επίπεδο αναφέρεται στη βασική μελέτη, ενώ το 2ο επίπεδο αναφέρεται στη μελέτη για εμβάθυνση.
-Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικά προβλήματα εφ' όλης της ύλης για μια τελευταία επανάληψη σε σύνθετα θέματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Κεφάλαιο 1 (ρευστά)
Θεωρία ρευστών
Πρόταση μελέτης για την εισαγωγή - υγρά σε ισορροπία
Πρόταση μελέτης για τα ρευστά σε κίνηση
Ερωτήσεις
Λυμένα παραδείγματα
Ασκήσεις - προβλήματα
Απαντήσεις - Λύσεις
Κεφάλαιο 2 (μηχανική του στερεού σώματος)
Θεωρία της μηχανικής του στερεού σώματος
Πρόταση μελέτης για την κινηματική του στερεού σώματος
Πρόταση μελέτης για τη ροπή δύναμης - ισορροπία
Πρόταση μελέτης για τη ροπή αδράνειας
Πρόταση μελέτης για το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης
Πρόταση μελέτης για τη στροφορμή
Πρόταση μελέτης για το έργο - ενέργεια για την κίνηση στερεού σώματος
Ερωτήσεις
Ασκήσεις - προβλήματα
Απαντήσεις - Λύσεις
Επαναληπτικά θέματα εφ' όλης της ύλης
Λύσεις των επαναληπτικών προβλημάτων εφ' όλης της ύλης

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604934171
Εκδότης Σαββάλας
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 862