Εικόνα από Γενικό λογιστικό σχέδιο

Γενικό λογιστικό σχέδιο

Συγγραφέας: Μανδήλας Αθανάσιος
ISBN: 9789609935043
Δομή, λειτουργία και ανάπτυξη
  Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, είναι η βάση του Ελληνικού λογιστικού συστήματος. Οι Έλληνες λογιστές έμαθαν, χάρη σ’ αυτό να εφαρμόζουν αρχές και κανόνες με ενιαία μορφή.
Στο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά η νομοθεσία του Γ.ΛΣ, η δομή και η ανάπτυξη του (εκτός από την ομάδα 9 που αφορούν τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής). Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις τροποποιήσεις και στις ερμηνευτικές οδηγίες που έχουν δοθεί τόσο από το ΕΣΥΛ (Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής) όσο και από την διάδοχο του Ε.Λ.Τ.Ε (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου).

Συγκεκριμένα το βιβλίο απαρτίζεται από έξι μέρη:

 

  • Το πρώτο μέρος: αναφέρεται γενικά για την λογιστική ομοιομορφοποίηση ή σχεδιοποίηση και την σχετική νομοθεσία που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα.
  • Το δεύτερο μέρος: παρουσιάζει τα υποδείγματα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  • Το τρίτο μέρος: αναπτύσσει τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ και της ΕΛΤΕ.
  • Το τέταρτο μέρος: αναπτύσσεται το σχέδιο των λογαριασμών (εκτός της ομάδας 9).
  • Στο πέμπτο μέρος: παρουσιάζονται σχετικές ασκήσεις εφαρμογής, ανά ομάδα λογαριασμών.
  • Τέλος στο έκτο μέρος: παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο με την παρούσα μορφή απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και σκοπεύει να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο υποβοήθησης στους λογιστές, για την
αντιμετώπιση της καθημερινής τους εργασίας

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609935043
Εκδότης Δίσιγμα
Έτος έκδοσης 2010
Σελίδες 364