Εικόνα από Γενικός Κανονισμός Για Την Προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) -- 2018

Γενικός Κανονισμός Για Την Προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) -- 2018

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789606224539
GDPR: Ελπιδοφόρος ο στόχος του να έχουν τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους την ευρύτερη δυνατή αναγνώριση και μάλιστα πέρα από τα όρια της ΕΕ. Η ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων όμως και η δυσχέρεια για νομοθετική συμπόρευση είναι, ίσως, η μεγάλη πρόκληση του αιώνα μας. Το παρόν έργο επιδιώκει να προετοιμάσει και διευκολύνει τους νομικούς, αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους, στη μετάβαση από τον Ν 2472/1997 στον Κανονισμό 679/2016 που τίθεται σε ισχύ ενιαία στην ΕΕ την 25.5.2018.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Σελ. ΧΙ
Λεωνίδας Γ. Κοτσαλής  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. ΧΙΙΙ
Κωνσταντίνος Φ. Μενουδάκος  
1 Το νέο πλαίσιο των ανανεωμένων δικαιωμάτων Σελ. 1
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή  
2 Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα Σελ. 39
Σπύρος Βλαχόπουλος  
3 Συγκατάθεση ανηλίκου προς επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Σελ. 61
Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου  
4 Ελευθερία της έκφρασης Σελ. 69
Σπύρος Βλαχόπουλος  
5 Ελευθερία της έρευνας και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Σελ. 79
Κάλλη Καρβέλη / Μαρία Κακαβά  
6 Βιομετρικά και γενετικά δεδομένα Σελ. 95
Ευαγγελία Ν. Βασιλοπούλου  
7 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και οι εργασιακές σχέσεις Σελ. 141
Δημήτρης Γ. Ζωγραφόπουλος  
8 Υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας Σελ. 167
Γιώργος Ν. Γιαννόπουλος / Λίλιαν Μήτρου / Γρηγόρης Τσόλιας  
9 H αρχή της διαφάνειας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σελ. 233
Φερενίκη Παναγοπούλου - Κουτνατζή  
10 Εκτίμηση Αντικτύπου στην Προστασία Δεδομένων Σελ. 245
Βασίλης Ζορκάδης  
11 Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων υπό τον νέο Κανονισμό Σελ. 267
Κυριακή Λωσταράκου  
12 Ο μηχανισμός συνεργασίας και συνεκτικότητας (one stop shop) Σελ. 283
Φίλιππος Μίτλεττον  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Ι. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Σελ. 299
ΙΙ. Οδηγία (EE) 2016/680 Σελ. 369
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 403

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224539
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 424