Γούναρης Σπύρος

  1. Μάρκετινγκ Υπηρεσιών(3η Έκδοση)
    Συλλογικό έργο
  2. Διοίκηση στρατηγικών σχέσεων
    Συλλογικό έργο