Εικόνα από Η γλώσσα C σε βάθος - 5η έκδοση - 2017

Η γλώσσα C σε βάθος - 5η έκδοση - 2017

ISBN: 9789604617159
Οδηγός εκμάθησης της γλώσσας C με εκτενή αναφορά στις δομές δεδομένων Το βιβλίο προσεγγίζει τη C χωρίς να προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού και επιτρέπει την εκμάθηση του διαδικασιακού προγραμματισμού. Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση. Ο έμπειρος προγραμματιστής θα βρει εκτενή ανάλυση των μηχανισμών της γλώσσας και υλοποιήσεις εξειδικευμένων αλγορίθμων και τεχνικών προγραμματισμού.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Εξετάζονται αναλυτικά:

  • Τύποι δεδομένων, παραστάσεις, εντολές ελέγχου και επανάληψης

  • Συναρτήσεις, δείκτες, πίνακες και αναδρομικές συναρτήσεις, αλγόριθμοι αναζήτησης/ταξινόμησης

  • Ρεύματα εισόδου/εξόδου και χειρισμός αρχείων

  • Δυναμική διαχείριση μνήμης και δυναμικές δομές δεδομένων και η υλοποίησή τους στη C

  • Ο προμεταγλωττιστής της C και ο μεταγλωττιστής GCC

  • Οι κυριότερες συναρτήσεις της καθιερωμένης βιβλιοθήκης της C.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σύντομη ανασκόπηση, παραδείγματα με τις λύσεις τους, ασκήσεις διαφόρων βαθμών δυσκολίας, και τα συχνότερα λάθη. Επίσης παρατίθενται το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Code::Blocks, ο κώδικας των προγραμμάτων, οι απαντήσεις των ασκήσεων και ο κώδικας των λύσεων.

Δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων στη διεύθυνση http://c.bytes.gr/elessons

Το βιβλίο συνοδεύεται από Αποσπώμενη Κάρτα Αναφοράς.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604617159
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 824