Εικόνα από Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο

Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο

ISBN: 9789605626686
Το φορολογικό τοπίο έχει μεταβληθεί άρδην στην Ελλάδα, ώστε να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα ο χαρακτηρισμός του ως "δικτατορία της φορολογίας", με την έννοια ότι η φορολογική πολιτική και η επίτευξη των στόχων της είναι η πρώτη κοινωνική ανάγκη, ενώπιον της οποίας κάμπτονται άλλες αρχές και κοινωνικές ισορροπίες.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Το φορολογικό τοπίο έχει μεταβληθεί άρδην στην Ελλάδα, ώστε να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα ο χαρακτηρισμός του ως "δικτατορία της φορολογίας", με την έννοια ότι η φορολογική πολιτική και η επίτευξη των στόχων της είναι η πρώτη κοινωνική ανάγκη, ενώπιον της οποίας κάμπτονται άλλες αρχές και κοινωνικές ισορροπίες.
Πέραν της επιδρομής ουσιαστικών φορολογικών νόμων, στο δικονομικό και εισπρακτικό πεδίο τα πάντα έχουν ανατραπεί. Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων επιβολής φόρων πάσης φύσεως έγινε άμεση παρά τη δικαστική αμφισβήτηση της νομιμότητάς της ενώ η δυνατότητα αναστολής, ως τμήμα της προσωρινής δικαστικής προστασίας, έχει περικοπεί στο ελάχιστο. Το επισφαλές τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, οδήγησε στην άμεση εισπραξιμότητα του 50% της καταλογιστικής πράξεως, ενώ και το υπόλοιπο, μη εισπρακτέο, δεν παύει να αποτελεί βεβαιωμένη οφειλή. Τέλος η μη καταβολή του 50% της πρωτοδίκως βεβαιωθείσης οφειλής συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος εφέσεως. Οι προσφάτως σχεδιαζόμενες αλλαγές μπορεί να βελτιώνουν την κατάσταση αλλά δεν την μεταβάλλουν.
Τούτο δε ενώ η πανθομολογουμένως χαμηλή ποιότητα των καταλογιστικών πράξεων όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά χειροτέρευσε. Αιτία η πληθώρα αμφισβητούμενης συνταγματικότητας ουσιαστικών διατάξεων, οι οποίες ευλογούνται με την αρχή του salus patriae suprema lex esto, αλλά και δικονομικών διατάξεων, που καταλείπουν μεγάλα περιθώρια αυθαιρεσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εμφάνιση διατάξεων που μεταφέρουν το βάρος αποδείξεως στον φορολογούμενο, ο οποίος καλείται να τεκμηριώσει την έλλειψη υποχρεώσεών του ή επιβάλλουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών και στοιχείων στην φορολογική αρχή, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε καταλογισμό εις βάρος του. Θέματα που δεν προσέκρουσαν στην σθεναρή αντίρρηση της νομολογίας, με αποφάσεις ελάχιστα πειστικές στην αιτιολογία τους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626686
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2017