Εικόνα από Η αίτηση ακυρώσεως

Η αίτηση ακυρώσεως

ISBN: 9789606224683
Η αίτηση ακυρώσεως είναι το βασικό ένδικο βοήθημα στον χώρο του διοικητικού δικαίου. Αποτελεί το κυριότερο δικόγραφο το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με την ύλη του διοικητικού δικαίου.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η αίτηση ακυρώσεως είναι το βασικό ένδικο βοήθημα στον χώρο του διοικητικού δικαίου. Αποτελεί το κυριότερο δικόγραφο το οποίο καλούνται να διαχειριστούν οι δικηγόροι οι οποίοι ασχολούνται με την ύλη του διοικητικού δικαίου.

Το έργο αυτό, "Η αίτηση ακυρώσεως", είναι αφιερωμένο στο ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης, και έχει ως σκοπό να παραδώσει στο κοινό μία πλήρως εμπεριστατωμένη και εμπλουτισμένη με την πρόσφατη νομολογία, ανάλυση η οποία θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τις απαιτήσεις των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και των ερευνητών.

Στην δεύτερη αυτή επικαιροποιημένη έκδοση περιλαμβάνονται όλες οι νομολογιακές εξελίξεις που ακολούθησαν της έκδοσης του Ν 3900/2010, συνοδευμένες βεβαίως και με τις σχετικές νομοθετικές τροποποιήσεις.

Το έργο διαρθρώνεται σε κεφάλαια τα οποία έχουν ως αντικείμενο: τις προϋποθέσεις παραδεκτού άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως, τους λόγους ακύρωσης, την προδικασία, καθώς και την διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Ακόμη, αναλύονται τα αποτελέσματα της ακυρωτικής δίκης, ζητήματα σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία, όπως επίσης και η έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τέλος, σε ειδικά κεφάλαια, παρουσιάζονται η δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, καθώς και νομολογία σχετικά με την ακυρωτική αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων.

Το ανά χείρας έργο συνιστά έναν πλήρη οδηγό για τον ερευνητή και τον εφαρμοστή του δικαίου με αντικείμενο το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακύρωσης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224683
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 704