Η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ

ISBN: 9789606540912
Οδηγός ασφάλισης και παροχών
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο "Η Ασφάλιση στον e-EFKA - Οδηγός Ασφάλισης και Παροχών", μέσω της σχολιασμένης νομοθεσίας και των εγκυκλίων, των πολυάριθμων πρακτικών παραδειγμάτων, των υποδειγμάτων δικογράφων και της σχηματικής παρουσίασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δίνει απαντήσεις σε πολλά καίρια και πρακτικά ερωτήματα που αναφύονται στο δαιδαλώδες σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όπως: Ποια είναι τα ασφαλιστέα πρόσωπα; Τι σημαίνει αποσύνδεση της ιδιότητας από την ασφάλιση; Πώς ασφαλίζονται οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης; Πώς υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης διαφορετικών κατηγοριών ασφαλισμένων; Τι ισχύει για την ασφάλιση με εργόσημο; Τι συνεπάγονται οι ενιαίοι κανόνες ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη; Πώς εξελίσσεται η νομολογία σχετικά με την τυπική ασφάλιση; Τι μεταβολές επέρχονται στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών; Πώς μπορεί να προστατευθεί νομικά ο ασφαλισμένος; Η ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ είναι προσανατολισμένη στην αποσαφήνιση τόσο των θεμελιωδών εννοιών που διέπουν τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης, υπό το φως της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και ιδίως του ΣτΕ, όσο και της ειδικής περιπτωσιολογίας που απασχολεί καθημερινά τον νομικό κόσμο. Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους επαγγελματίες (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, οικονομολόγους, στελέχη της κοινωνικής διοίκησης κ.λπ.) που ασχολούνται με το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606540912
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 562