Εικόνα από Η αστική ευθύνη του κράτους

Η αστική ευθύνη του κράτους

Συγγραφέας: Jougleux Philippe
ISBN: 9789604459056
Το παρόν σύγγραμμα από τη μία πλευρά, μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης των αγγλικών, ελληνικών και γαλλικών θεσμών και, από την άλλη, μέσω μιας βαθιάς...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν σύγγραμμα από τη μία πλευρά, μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης των αγγλικών, ελληνικών και γαλλικών θεσμών και, από την άλλη, μέσω μιας βαθιάς ανάλυσης της κυπριακής νομολογίας και νομοθεσίας, σκιαγραφεί το πορτρέτο του νομικού πλαισίου της ευθύνης του Κράτους σήμερα στην Κύπρο. Το βιβλίο εστιάζει σε δύο βασικές προβληματικές. Καταρχήν, στη διχοτόμηση μεταξύ της αναγνώρισης της ειδικότητας της ευθύνης του Κράτους, δηλαδή τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου ευθύνης δημοσίου δικαίου, και της εφαρμογής των κανόνων του δικαίου της αδικοπραξίας, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου, στην ευθύνη του Κράτους. Μία δεύτερη προβληματική, που προσπαθεί να επιλύσει η παρούσα μελέτη, αφορά στη σύγχρονη επιρροή του δικαίου των κοινοτικών και συνταγματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δίκαιο της αδικοπραξίας. Αποσκοπεί να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές και ερευνητές, οι οποίοι θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σ’ αυτό το αντικείμενο, και για επαγγελματίες, οι οποίοι αναζητούν μία εύκολη και απλή πρόσβαση σε όλους τους κανόνες της ευθύνης του Κράτους στην Κύπρο, τους οποίους μπορούν να βρουν σ’ αυτό το σύγγραμμα ενοποιημένους και σχολιασμένους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604459056
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 266