Εικόνα από Η διεκδικητική αγωγή

Η διεκδικητική αγωγή

ISBN: 9789605680725
Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο παρόν αναπτύσσεται το δραστικότερο και σοβαρότερο μέσο προστασίας της ιδιοκτησίας, δηλαδή η διεκδικητική αγωγή, καθώς και τα παρεπόμενα θέματα που συναρτώνται με αυτή. Περιέχεται αναλυτική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του ΑΚ, με παράθεση της όλης νομολογίας και βιβλιογραφίας. Επίσης περιέχεται και πλήρης κάλυψη όλων των δικονομικών θεμάτων που αφορούν τον προκείμενο θεσμό και της σχετικής προς αυτά νομολογίας. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εξετάζονται οι προϋποθέσεις της διεκδικητικής αγωγής, το εφαρμοστέο δίκαιο και η ένσταση ίδιας κυριότητας. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο πραγματεύεται το δικονομικά παραδεκτό της διεκδικητικής αγωγής εξετάζονται η εφαρμοστέα διαδικασία, η αιτιολογία, η απόφαση-διατακτικό, τα ένδικα μέσα, η εκτέλεση. Με τη διεξοδική και εξαντλητική ανάλυση του ουσιαστικού και του δικονομικού μέρους, το έργο αυτό αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του νομικού της πράξης και συμβάλλει στην ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων για την ιδιοκτησία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605680725
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 1246