Εικόνα από Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων

Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789602728598
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 20ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα 'Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων', που...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 20ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα 'Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων', που έλαβε χώρα από 22 έως 24 Οκτωβρίου 2009 στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας. Αρχικά στην ενότητα των γενικών εισηγήσεων ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους ο κος Μ. Σταθόπουλος -επίτιμος καθηγητής Παν/μίου Αθηνών- με θέμα 'Η επιμέλεια του συνετού δανειστή' και η κα Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου -καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ με θέμα 'Η θέση του δανειστή εντός και εκτός πτώχευσης'. Στη δεύτερη ενότητα τους συνέδρους απασχόλησαν ζητήματα οι τρόποι είσπραξης εμπορικών χρεών. Ειδικότερα ο Π. Μάζης παρουσίασε το ΠΔ 166/2003 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές, ο Δ. Χριστοδούλου παρουσίασε εισήγηση για το factoring ως μέσο είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων, ο Ζ. Τσολακίδης για τα ζητήματα συμψηφισμού εντός και εκτός πτώχευσης, ο Δ. Σκαρίπας για τη μεταχρονολογημένη επιταγή, ενώ η Μ. Χάρισμα για την είσπραξη της απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο ασφάλειας. Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου (στρογγυλό τραπεζι) έλαβαν χώρα εισηγήσεις σχετικά με τους κανόνες για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων. Ετσι ο Χ. Γκόρτσος παρουσίασε εισήγηση με θέμα: 'Η ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών με στόχο τον περιορισμό της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο', η Ι. Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη εισήγηση για το αδιέξοδο της αγοράς ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, ο Γ. Μούργελας για τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τον περιορισμό των επισφαλειών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο νομοθετικό πλαίσιο και το κοινωνικό περιβάλλον και ο Δ. Σπυράκος για τους κανόνες για την είσπραξη των απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων. Στην τέταρτη ενότητα του συνεδρίου όπου αναλύθηκαν ζητήματα για την προστασία του οφειλέτη παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των Γ. Μεντή 'Γενικοί όροι συναλλαγών σχετικοί με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων', Α. Πουλιάδη 'Η νέα νομοθεσία για την καταναλωτική πίστη', Δ. Αυγητίδη 'Η είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής', Θ. Κατσά 'Η συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων στο δίκαιο της αστικής αφερεγγυότητας (Ν 3869/2010)' , και Γ. Βελέντζα 'Η ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις'. Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν οι Γ. Γκρίτζαλης, Ζ. Θεοχαροπούλου, Α. Μήτσου, Α. Σπυρίδωνος. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των συμπερασμάτων του από τον Ε. Περάκη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602728598
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 432