Εικόνα από Η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο

Η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο

ISBN: 9789604205127
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ένας σχετικά ανεξερεύνητος θεσμός του εταιρικού δικαίου, αυτός της έκδοσης ομολογιακού δανείου με...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ένας σχετικά ανεξερεύνητος θεσμός του εταιρικού δικαίου, αυτός της έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, θεσμός που άπτεται της χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίας με υβριδικά μορφώματα, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η δημιουργική σύνθεση των νομικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των δύο παραδοσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων, της ομολογίας και της μετοχής (ενδιάμεση χρηματοδότηση). Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο προσεγγίζεται σε δύο επιμέρους θεματικές και η μελέτη διαρθρώνεται αντίστοιχα σε δύο μέρη: Καταρχήν αναλύεται η νομική φύση και τα εννοιολογικά στοιχεία της μετατρέψιμης ομολογίας και του δικαιώματος μετατροπής, καθώς και τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την έκδοση και λειτουργία του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές (Μέρος Πρώτο). Ακολούθως, ο θεσμός προσεγγίζεται από τη σκοπιά της κατοχύρωσης της θέσης των κομιστών των μετατρέψιμων ομολογιών κατά τη λειτουργία του δανείου και των τρόπων εξασφάλισης των δικαιωμάτων τους (Μέρος Δεύτερο). Εξαιτίας της υστέρησης ανάπτυξης του θεσμού σε σχέση με άλλες έννομες τάξεις, τα ζητήματα που αναλύονται δεν θα μπορούσαν να προσεγγιστούν μόνον από απόψεως ισχυουσών διατάξεων. Προς τούτο, η μελέτη, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα και τις παρατηρήσεις της δικαιοσυγκριτικής προσέγγισης αλλά και της εμπειρίας που έχει συλλεγεί από την επενδυτική πρακτική, καταλήγει σε θεωρήσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων θεμάτων του αντικειμένου της έρευνας του παρόντος έργου και στη διατύπωση προτάσεων de lege ferenda, των κανόνων, δηλαδή, που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του ελληνικού δικαίου των ομολογιακών δανείων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604205127
Εκδότης Σάκκουλας Π.Ν.
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 468