Εικόνα από Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση

Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση

Συγγραφέας: Δετσαρίδης Χρήστος
ISBN: 9789604457106
Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς - υπαλλήλους που...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς - υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με τις σχετικές διοικητικές πράξεις. Η μελέτη ασχολείται με την διοικητική απέλαση του αλλοδαπού και την ένδικη προστασία του τόσο από την διοικητική πράξη της απέλασης, όσο και από την απόφαση σχετικά με την κράτησή του σε δογματικό και πρακτικό - νομολογιακό επίπεδο. Το ζήτημα της διοικητικής απέλασης παρουσιάζεται μέσα από την ανάλυση του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Ν. 3907/2010 καθώς και του Π.Δ. 114/2010, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στους Κανονισμούς, τις Οδηγίες της Ε.Ε. καθώς και στην Ε.Σ.Δ.Α. Στο μέρος της μελέτης που αφορά την ένδικη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση παρουσιάζονται τα ζητήματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές της προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας μέσα από μία εξαντλητική αναφορά της νομολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνονται και αναλύονται επίσης οι πρόσφατες με το Ν. 3900/2010 ρυθμίσεις σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού. Παράλληλα, το ζήτημα προσεγγίζεται από τη επιστημονική - δογματική του σκοπιά, με αναφορά σε όλες τις πρόσφατες και σύγχρονες θεωρητικές απόψεις. Η μελέτη αναλύει τόσο σε δογματικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης του αλλοδαπού. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις τελευταίες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., οι οποίες και επηρέασαν τις πρόσφατες νομολογιακές προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τη διαμορφωθείσα μέσα από τη νομολογία και την εθνική νομοθεσία (Ν. 3900/2010) «δικονομία», που αφορά το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604457106
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 56