Εικόνα από Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της

Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της

ISBN: 9789602729052
Η μονογραφία 'Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της' πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρακτικό πρόβλημα της μεταβίβασης της...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η μονογραφία 'Η μεταβίβαση της επιχείρησης και η ευθύνη για τα χρέη της' πραγματεύεται το εξαιρετικά επίκαιρο πρακτικό πρόβλημα της μεταβίβασης της επιχείρησης και της ευθύνης κυρίως του αποκτώντος για τα χρέη της έναντι των τρίτων. Η μελέτη επιχειρεί αφενός, μεν, τη θέση των ζητημάτων, η προβληματική των οποίων εντοπίζεται κυρίως στη νομική φύση της επιχείρησης και στην ευθύνη του αποκτώντος, αφετέρου, δε, την αναζήτηση των δυνατών νομικών απαντήσεων σε δυσχερή ζητήματα. Κεφαλαιώδες ζήτημα της μονογραφικής έρευνας είναι αν σε όλες τις μορφές μεταβίβασης της επιχείρησης μεταφέρεται η περιουσία ως σύνολο (ενεργητικό και παθητικό) ή πρόκειται για μεταβίβαση μόνο του ενεργητικού ή του παθητικού της και αν επέρχεται ειδική διαδοχή ή (οιονεί) καθολική διαδοχή. Το φαινόμενο της μεταβίβασης της επιχείρησης εξετάζεται σε όλες του τις νομικές εκφάνσεις, δηλαδή τόσο από άποψη αστικού και εμπορικού δικαίων, όσο και από την άποψη του εργατικού και του φορολογικού δικαίων. Η μονογραφία ενισχύεται από πλήρη βιβλιογραφικό πίνακα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602729052
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 608