Εικόνα από Η νομοθεσία του ΜΜΕ

Η νομοθεσία του ΜΜΕ

Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης
ISBN: 9789602729694
Η δυσχέρεια εξεύρεσης, αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης του ισχύοντος δικαίου στον κλάδο των ΜΜΕ δημιουργεί την ανάγκη μιας συγκροτημένης...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η δυσχέρεια εξεύρεσης, αλλά και παρακολούθησης της εξέλιξης του ισχύοντος δικαίου στον κλάδο των ΜΜΕ δημιουργεί την ανάγκη μιας συγκροτημένης συλλογής των πηγών, ενημερωμένης με τις σύγχρονες εξελίξεις. Το έργο αυτό έχει σκοπό να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Περιέχει τις πηγές του δικαίου των ΜΜΕ, οι οποίες έχουν σχέση αφ’ ενός μεν με τη ρύθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο των εγγυήσεων του ελεύθερου τύπου και των οπτικοακουστικών μέσων που θεσπίζονται με τα άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος, αφ’ ετέρου δε με την οριοθέτηση του πεδίου άσκησης των ελευθεριών και δικαιωμάτων που συναντώνται στον χώρο της επικοινωνίας. Οι πηγές του δικαίου των ΜΜΕ παρουσιάζονται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την κατοχύρωση και τις εγγυήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κανόνες ανώτερης τυπικής ισχύος, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα και τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι κανόνες που συγκροτούν το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τον τύπο, τα οπτικοακουστικά μέσα (δημόσια και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) και τον κινηματογράφο, αντίστοιχα. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει όλους εκείνους τους κανόνες, οι οποίοι συνθέτουν το νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων τρίτων, αλλά και αγαθών του συνόλου, έναντι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα νομοθετήματα είναι ενημερωμένα μέχρι και τον Ν 4072/2012. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602729694
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 1016