Εικόνα από Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση

Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789601524320
Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις, σε επεξεργασμένη μορφή, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε το Κέντρο...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο ανά χείρας τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις, σε επεξεργασμένη μορφή, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ημερίδας που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου υπό τον τίτλο: 'Η πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση : Αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και του συστήματος προσλήψεων: Νομικές, συστημικές και οργανωτικές διαστάσεις'. Η ημερίδα αυτή έλαβε χώρα στις 20 Ιανουαρίου 2010, στην Αθήνα (Αίθουσα ΕΣΗΕΑ) και τις εργασίες της συντόνισε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτρης Παπούλιας. Η επιτυχημένη οργάνωση της εκδήλωσης οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Διευθυντή του Ιδρύματος Τσάτσου κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη. Λαβή για την οργάνωση της ημερίδας έδωσαν οι δύο πρώτες οργανωτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η νέα Κυβέρνηση, δηλαδή αφενός η μεταβολή του ονόματος, της δομής και των αρμοδιοτήτων σειράς υπουργείων και αφετέρου η τροποποίηση του ισχύοντος συστήματος προσλήψεων. Οι εισηγήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον τόμο, είναι αφιερωμένες στις εν λόγω πρωτοβουλίες, παρατίθενται δε με τη σειρά που τηρήθηκε στην ημερίδα. Συγκεκριμένα, η εισήγηση του υποφαινομένου έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση και σχολιασμό εξ απόψεως δημόσιου δικαίου καθώς και την ανάδειξη των θετικών σημείων και των επιφυλάξεων ως προς τις μεταβολές που επέφερε ο νομοθέτης στα δύο εξεταζόμενα θέματα. Η καθηγήτρια κα. Καλλιόπη Σπανού, βοηθός συνήγορος του πολίτη, εξετάζει στα δύο παρατιθέμενα κείμενά της τα ζητήματα αυτά εξ απόψεως διοικητικής επιστήμης. Ακολούθως, ο πάρεδρος το Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρήστος Ντουχάνης αναλύει τα λεπτά νομικά ζητήματα που ανέκυψαν ιδίως σε σχέση με τα διατάγματα 184, 185, 186 και 189/2009 περί μετονομασίας και ανασυγκρότησης της δομής και των αρμοδιοτήτων ορισμένων υπουργείων του κράτους. Τέλος, η πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κα. Σταυρούλα Κτιστάκη επιχειρεί μία διεπιστημονική (εξ απόψεως δημόσιου δικαίου και διοικητικής επιστήμης) προσέγγιση των ερευνώμενων ζητημάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601524320
Εκδότης Σάκκουλας Αντώνης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 114