Εικόνα από Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας

Η ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας

ISBN: 9789600226379
Τα τελευταία 60 χρόνια η οικογένεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία μελέτης της ψυχολογίας. Το ρεύμα της οικογενειακής θεραπείας έχει γνωρίσει μια εξαιρετικά ευρεία διάδοση. Ένας τεράστιος αριθμός οικογενειακών θεραπευτών που εκπροσωπούν διαφορετικές σχολές, ινστιτούτων εκπαίδευσης, ερευνών, εκδόσεων και επιστημονικών περιοδικών έχουν προσδώσει στο ρεύμα αυτό, παγκόσμιο χαρακτήρα. Η Ψυχαναλυτική σχολή κατέχει μια σημαντική θέση στο πανόραμα των άλλων σχολών οικογενειακής θεραπείας. Η κύρια συνεισφορά της είναι η διεύρυνση της κατανόησης των σχέσεων που αναπτύσσονται στην οικογένεια διότι εστιάζεται στην επίδραση της ασυνείδητης συνιστώσας στη διαμόρφωση των οικογενειακών σχέσεων. Το παρόν βιβλίο στοχεύει να δώσει, στον αναγνώστη που ενδιαφέρεται, μια πλήρη εικόνα της ψυχαναλυτικής σχολής. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή του ρεύματος της οικογενειακής θεραπείας εν γένει, προσεγγίζονται οι βασικές θεωρητικές παραδοχές της ψυχαναλυτικής σχολής, του ψυχαναλυτικού μοντέλου εκτίμησης της οικογενειακής λειτουργίας και περιγράφεται η θεραπευτική παρέμβαση των κυριότερων εκπροσώπων της προσέγγισης αυτής.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Εισαγωγικό σημείωμα σειράς
Προλεγόμενα
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Τα παλαιότερα θεωρητικά μοντέλα, η κριτική που δέχτηκαν και οι τροποποιήσεις που υπέστησαν
Η οικογενειακή θεραπεία σήμερα
Οι γενεσιουργοί παράγοντες εμφάνισης της οικογενειακής θεραπείας
- Η κοινωνική παράμετρος
- Η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης
- Η έρευνα της οικογένειας με σχιζοφρένεια
- Ο προσωπικός προβληματισμός και τα ενδιαφέροντα των επιστημόνων
Η εμφάνιση της ψυχαναλυτικής σχολής οικογενειακής θεραπείας
ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η συστημική σκέψη
Το μοντέλο της Κυβερνητικής
Η οικογένεια ως σύστημα
Από το άτομο στο σύστημα: ένα επιστημολογικό πρόβλημα
Οι θεωρίες που δρομολόγησαν την ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας
- Η προβληματική του αντικείμενου
- Η έννοια του αντικειμένου του Freud
- Η έννοια του αντικειμένου στη σχολή των αντικειμενότροπων σχέσεων
- Η σχολή των αντικειμενότροπων σχέσεων
- Η θεωρητική προσέγγιση της Klein
- Η θεωρητική προσέγγιση του Winnicott
- Η θεωρητική προσέγγιση του Fairbairn
- Η θεωρητική προσέγγιση του Kernberg
Οι ψυχαναλυτικές θεωρίες μικρής ομάδας
- Η θεωρητική προσέγγιση του Bion
- Η θεωρητική προσέγγιση των Anzieu και Kaes
- Η θεωρητική συνεισφορά του Anzieu
Οι οικογενειακοί μύθοι
- Ο ορισμός του μύθου
- Μύθος και οικογένεια υπό τη συστημική θεώρηση
- Ο μύθος στην ψυχαναλυτική προσέγγιση της οικογένειας
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Η έννοια της οικογένειας στην ψυχαναλυτική θεωρία
Επιμέρους θεωρήσεις της ψυχαναλυτικής σχολής οικογενειακής θεραπείας
- Η θεωρία του Ackerman
Το μοντέλο της μικρής ομάδας
- Το οικογενειακό ψυχικό όργανο
- Το ομαδικό ερμηνευτικό μοντέλο
Το μοντέλο των αντικειμενοτρόπων σχέσεων
- Το μοντέλο του Slipp
- Το μοντέλο των David και Jill Scharff
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Εννοιολογική τοποθέτηση
Η εκτίμηση της οικογένειας υπό το πρίσμα της ψυχαναλυτικής θεραπείας οικογένειας
Η λειτουργική οικογένεια
- Η ανάπτυξη της λειτουργικής οικογένειας
Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Εννοιολογική τοποθέτηση
Μορφές θεραπευτικής πρακτικής
Η διευθέτηση της συνεδρίας
Στόχος της θεραπείας
Η θεραπευτική διαδικασία
Οι τεχνικές της ψυχαναλυτικής θεραπείας οικογένειας
Η λειτουργία του θεραπευτή
Οι άμυνες
Η μεταβίβαση
Οικογένεια και μεταβίβαση
Η αντιμεταβίβαση
Η λήξη της θεραπείας
Ενδείξεις για οικογενειακή θεραπεία
Οι θεραπευτικές επιμέρους παρεμβάσεις
- Η θεραπευτική παρέμβαση του Αckerman
- Η θεραπεία οικογένειας και οι αντικειμενότροπες σχέσεις
- Η θεραπευτική παρέμβαση του Slip
- Η θεραπευτική παρέμβαση των David και Jill Scharff
- Η γαλλική σχολή ψυχαναλυτικής οικογενειακής θεραπείας
Βιβλιογραφία
Γλωσσάρι

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600226379
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2011
Σελίδες 256