Εικόνα από Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού

ISBN: 9789602729601
Η μονογραφία 'Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού - Η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η μονογραφία 'Η συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού - Η συναρμογή της εξωχωρικότητας του δικαίου ανταγωνισμού των συμβαλλομένων μερών», προϊόν διδακτορικής διατριβής, ερευνά το ζήτημα της συνεργασίας των δύο υπερδυνάμεων στο πεδίο του δικαίου ανταγωνισμού και το συντονισμό των πολιτικών ανταγωνισμού, ιδίως στο επίπεδο της εξωχωρικής εφαρμογής τους. Η μονογραφία, μετά από το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται και η ακολουθούμενη μέθοδος προσέγγισης του ζητήματος, διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: i) στο πρώτο μέρος εξετάζονται οι διατάξεις της συμφωνίας του πρώιμα ήπιου δικαίου της συνεργατικής εξωχωρικότητας σε συναρμογή του ήπιου δικαίου του ανταγωνισμού, όπου αναδεικνύεται αφενός το χαλαρό αποκρυσταλλωμένο εθιμικό δίκαιο ως μέθοδος εμπέδωσης πρακτικών συνεργασίας του ήπιου δικαίου ανταγωνισμού, αφετέρου το ήπιο θεσμισμένο δίκαιο της συνεργατικής εξωχωρικότητας ως μέθοδος εναρμόνισης του ήπιου δικαίου ανταγωνισμού, και ii) το δεύτερο μέρος πραγματεύεται τις διατάξεις της συμφωνίας του θετικοποιημένου ήπιου δικαίου της συντονισμένης εξωχωρικότητας σε συναρμογή του σκληρού δικαίου του ανταγωνισμού, με έμφαση από τη μία πλευρά στο θετικά ήπιο δίκαιο της συντονισμένης εξωχωρικότητας ως μέθοδος συντονισμού του σκληρού δικαίου ανταγωνισμού, από την άλλη στο οιονεί θετικό δίκαιο ως μέθοδος συντονισμένης εξωχωρικής ρύθμισης του σκληρού δικαίου ανταγωνισμού. Η μονογραφία εμπλουτίζεται από παράρτημα σχετικών νομικών και οικονομικών εννοιών, το κείμενο της εξεταζόμενης Συμφωνίας αποδοθέν στην ελληνική γλώσσα, ενδεικτική βιβλιογραφία και πλήρη παραρτήματα νομοθεσίας/νομολογίας, καθώς και θεματικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602729601
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 472