Εικόνα από Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Συγγραφέας: Καβαλάρη Γεωργία
ISBN: 9789600234039
Η Περίπτωση της Σιβατανίδειου σχολής
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στις μέρες μας αναγνωρίζεται από όλους ότι η ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί βασικό παράγοντα για την περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. 

Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στον τομέα της άμεσης παροχής υπηρεσιών και συνιστά πλέον κοινό τόπο ότι οι νέες μορφές οργάνωσης και παραγωγής απαιτούν για τη λειτουργία τους άτομα εξειδικευμένα, με γνώσεις και ικανότητες.

Τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια επιδιώκουν να μεταδώσουν στους μαθητές τους τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με επιτυχία σε τεχνικούς ή επαγγελματικούς κλάδους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που σχετίζεται άμεσα με την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αποτελεί η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Μεσολαβώντας ριζικά στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση η Σιβιτανίδειος Σχολή έχει προσφέρει στο πέρασμα των ετών στους μαθητές της τα μέσα, ώστε να ξεφύγουν από το τέλμα αδιέξοδων καταστάσεων σε κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Από πολλές απόψεις η Σιβιτανίδειος Σχολή συνοψίζει ποικίλα νεωτεριστικά στοιχεία και χαρακτηριστικά· αποτελεί μια πρότυπη σχολή με καινοτόμες τεχνικές μεθόδους, δομές, μέσα και ιδέες, που συμβάλλουν καθοριστικά στον τομέα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600234039
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 174