Εικόνα από Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης

Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης

ISBN: 9786188281257
Μια από τις σηµαντικότερες και ταυτόχρονα πιο δύσκολες αποφάσεις που καλείται να λάβει µια επιχείρηση είναι η τιµολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Μια από τις σηµαντικότερες και ταυτόχρονα πιο δύσκολες αποφάσεις που καλείται να λάβει µια επιχείρηση είναι η τιµολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει στην αγορά. Το βιβλίο αυτό εξετάζει όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της τιµολόγησης και παρουσιάζει, µέσα από πρακτικά παραδείγµατα και εµπειρικές έρευνες, µια ολοκληρωµένη εικόνα της τιµολογιακής στρατηγικής. Εξετάζονται αναλυτικά: – Η έννοια και η σηµασία της Τιµολόγησης. – Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιµολόγηση. – Η σχέση τιµολόγησης και συµπεριφοράς καταναλωτή-πελάτη. – Η διαδικασία τnς τιµολόγησης και πιο συγκεκριµένα οι τιµολογιακοί στόχοι, µέθοδοι και πρακτικές. – Οι παράγοντες που οδηγούν σε αύξηση ή µείωση των τιµών. – Η εξέλιξη των τιµών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. – Η τιµολόγηση στις βιοµηχανικές αγορές, στο λιανεµπόριο, στις υπηρεσίες, στα αγροτικά προϊόντα και στο διαδίκτυο. – Η διεθνής - εξαγωγική τιµολόγηση. Ένα βιβλίο που «αποκρυπτογραφεί» τη σηµασία τnς τιµολογιακής πολιτικής στην κερδοφορία της επιχείρησης και παρέχει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραµµές µε σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών και τεχνικών που χρησιµοποιούνται σήµερα.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188281257
Εκδότης Unibooks
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 256