Εικόνα από Ιατρικός τουρισμός -- Επένδυση στην υγεία και οικονομία

Ιατρικός τουρισμός -- Επένδυση στην υγεία και οικονομία

ISBN: 9789600231380
Οι οικονομικές κρίσεις, η συνεχής αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και η αδυναμία κάλυψης των υγειονομικών αναγκών, η εμφάνιση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων σχετικών με τις δυσχέρειες στην πρόσβαση, τις λίστες αναμονής, το υψηλό κόστος των υπηρεσιών και η ύπαρξη ανασφάλιστων πολιτών σε χώρες με οργανωμένα συστήματα υγείας, αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.Με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, διαπιστώνεται ότι ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ένα "νέο σύστημα" κάλυψης των αναγκών υγείας, το οποίο προσφέρει πολλές εναλλακτικές, συγκρατεί το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών και παρέχει πρωτεύοντα ρόλο στις επιλογές και προτιμήσεις των χρηστών. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι η προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, ως μέρους της γενικότερης αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής και η ανάδειξη της συμβολής του, συνδυάζοντας έγκυρες θεωρητικές προσεγγίσεις και διεθνείς πρακτικές με την ελληνική πραγματικότητα. Η ανάπτυξη όλων των θεματικών γίνεται με τη μορφή μιας ευχάριστης "τουριστικής περιήγησης" με απώτερο στόχο τη διερεύνηση του ρόλου και της θέσης που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελλάδα στη διεθνή αγορά του τουρισμού υγείας, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα υποστήριξης από την πολιτεία καθώς και στα μέτρα, δράσεις και πολιτικές που πρέπει να ληφθούν με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και σύγχρονης στρατηγικής τουρισμού υγείας στη χώρα.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600231380
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 250