Εικόνα από Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων

Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων

ISBN: 9789600230352
Η παρούσα έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εμπέδωση της μεθοδολογίας της διαχείρισης των κινδύνων, στο επίπεδο του ατόμου, του νοικοκυριού, της επιχείρησης, και της κοινωνίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το πρώτο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων εντοπισμού, αναγνώρισης, μέτρησης, και διαχείρισης των κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ζημιογόνα ενδεχόμενα. Με τα τελευταία ασχολείται αποκλειστικά η ασφάλιση, η οποία είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνων. Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την αναλυτική παρουσίαση του μηχανισμού της ασφάλισης. Το τρίτο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στα ζημιογόνα ενδεχόμενα των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και παρουσιάζεται όλη η γκάμα των ασφαλιστηρίων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Το τέταρτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην ανάλυση των ζημιογόνων ενδεχόμενων στο χώρο των διαρκώς διευρυνόμενων αστικών ευθυνών στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στα πολλαπλά ασφαλιστήρια που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτό. Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μια πανοραμική παρουσίαση όλων των προσωπικών κινδύνων του «κύκλου της ζωής» των ανθρώπων και δίνεται έμφαση στα συστήματα των πολλαπλών ασφαλιστικών συστημάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, που έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες κοινωνίες για την αντιμετώπιση των ζημιογόνων ενδεχόμενων του πρόωρου θανάτου, των ατυχημάτων, των ασθενειών, και της Τρίτης Ηλικίας. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς καθώς και οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
- ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΖΩΗΣ
- Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
BIBLIOGRAPHY IN RISK AND INSURANCE ECONOMICS

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600230352
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 608