Εικόνα από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

ISBN: 9789605680558
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Σύμφωνα με το άρθρο 43 § 3 εδ. 1 ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013 «Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό». Με τη διάταξη αυτή η εταιρία έπαυσε να έχει υποχρεωτικό κεφάλαιο, έστω και ενός ευρώ, κεφάλαιο που έτσι κι αλλιώς δεν συνιστούσε πλέον μηχανισμό προστασίας των εταιρικών δανειστών. Παραπέρα, ως συνέπεια της κατάργησης του ελάχιστου κεφαλαίου καταργήθηκε και η διάταξη του άρθρου 91 § 1 εδ. τελευταίο στην οποία απαγορεύονταν η μείωση του κεφαλαίου, αν αυτή οδηγούσε στο μηδενισμό του, εκτός αν συγχρόνως αποφασίζονταν και αύξηση του κεφαλαίου. Οι νέες ρυθμίσεις είναι αυτονόητο ότι επηρέασαν και άλλες διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς είναι ασύμβατες με το μηδενικό κεφάλαιο. Οι παραπάνω εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την τρίτη έκδοση της κατ’ άρθρο ερμηνείας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Ερμηνείας. Στη νέα αυτή έκδοση, πέρα από την ερμηνεία των νέων διατάξεων, έχουν ληφθεί υπόψη νέες μελέτες και η νομολογία που έχει στο μεταξύ δει το φως της δημοσιότητας. Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605680558
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 430