Εικόνα από Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδοση, 2014

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 4η έκδοση, 2014

ISBN: 9789605681395
Η παρέλευση δύο χρόνων από την προηγούμενη τρίτη έκδοση (2012) δικαιολογεί την τέταρτη έκδοση του βιβλίου, λόγω των εξελίξεων στο ασφαλιστικό δίκαιο και ιδίως στο χώρο της υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων. Οι μεταβολές επήλθαν αφενός μεν στη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου με το Ν. 4092/2012 αφετέρου στη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων με το Ν. 4261/2014. Συγχρόνως το βιβλίο ενημερώθηκε με νέα βιβλιογραφία και νομολογία.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605681395
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 373