Εικόνα από Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ: Καινοτόμα Μοντέλα σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ: Καινοτόμα Μοντέλα σε Ψηφιακό Περιβάλλον

ISBN: 9789607745323
Το "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ" καλύπτει όλες τις πτυχές της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα σε μία επιχείρηση, παρέχοντας τόσο τα θεωρητικά θεμέλια, εκτεταμένη βιβλιογραφία και συνδέσμους στο διαδίκτυο για περαιτέρω μελέτη, όσο και πληθώρα πρακτικών εφαρμογών μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθοδολογιών, τεχνικών και μοντέλων στην πράξη. Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, επιχειρηματίες, στελέχη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές και γενικά "σε όλους αυτούς που έχουν το πάθος να μαθαίνουν, να πειραματίζονται, να οραματίζονται, να εφαρμόζουν και να καινοτομούν στο ψηφιακό επιχειρείν".
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες, καθιστώντας πλέον την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν ένα αναπόσπαστο και συνεχώς αυξανόμενο μέρος του επιχειρείν.

Σε αυτό το περιβάλλον, το βιβλίο "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ: καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον" μόλις κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Rosili προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και βελτίωση της στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ, καθώς και στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας αυτής. 

  • Είναι δομημένο στα εξής δέκα κεφάλαια:Το ψηφιακό περιβάλλον και το μάρκετινγκ
  • Συμπεριφορά καταναλωτή στην ψηφιακή εποχή
  • Έρευνα αγοράς και διαχείριση πληροφοριών
  • Στρατηγικός προγραμματισμός ψηφιακής επιχειρηματικής δράσης
  • Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και μάρκετινγκ
  • Δημιουργία αξίας: προϊόντα, υπηρεσίες, περιεχόμενο
  • Δημιουργία εσόδων και τιμολόγηση στο διαδίκτυο
  • Πολυ-καναλική διανομή και πωλήσεις
  • Επικοινωνία-προβολή στο ψηφιακό περιβάλλον
  • Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ

Το "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ" καλύπτει όλες τις πτυχές της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσα σε μία επιχείρηση, παρέχοντας τόσο τα θεωρητικά θεμέλια, εκτεταμένη βιβλιογραφία και συνδέσμους στο διαδίκτυο για περαιτέρω μελέτη, όσο και πληθώρα πρακτικών εφαρμογών μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα διαφόρων μεθοδολογιών, τεχνικών και μοντέλων στην πράξη.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, επιχειρηματίες, στελέχη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, σπουδαστές και γενικά "σε όλους αυτούς που έχουν το πάθος να μαθαίνουν, να πειραματίζονται, να οραματίζονται, να εφαρμόζουν και να καινοτομούν στο ψηφιακό επιχειρείν".

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789607745323
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 456