Εικόνα από Ιθαγένεια Και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ιθαγένεια Και Ανθρώπινα Δικαιώματα

ISBN: 9789606228223
Ο δεσμός του κάθε ατόμου με την πολιτεία του αποτελεί την απαρχή, αλλά και τη συνέχεια της απόλαυσης από αυτό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και τον προστατευτικό κλοιό των θεμελιωδών ελευθεριών του μέσα στο κράτος όπου ζει, όσο και εκτός αυτού. Ο δεσμός αυτός είναι γνωστός με τον όρο ιθαγένεια.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο συγγραφέας εξετάζει τον δεσμό αυτόν σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλύει τις γενικές αρχές του δικαίου της ιθαγένειας και το δικαίωμα στην ιθαγένεια. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Οδηγία 2004/38. Η οδηγία υλοποιώντας τα δικαιώματα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας προβαίνει σε κατάταξη των δικαιωμάτων των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σε τρεις κατηγορίες: διαμονή για διάστημα μέχρι τριών μηνών, δικαίωμα διαμονής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών και δικαίωμα μόνιμης διαμονής. Επίσης, στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα ανήκει και η προστασία της οικογενειακής ζωής, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να προστατεύεται το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των μελών των οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το βιβλίο συνεισφέρει στην συζήτηση για τον τρόπο νομικής αντιμετώπισης τόσο της κτήσης περισσότερων ιθαγενειών όσο και της απώλειας ιθαγένειας.

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606228223
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 128