Εικόνα από Κατ’ Οικον Έκτιση Της Ποινής

Κατ’ Οικον Έκτιση Της Ποινής

Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος
ISBN: 9789606224218
Με το έργο «Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής» επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού της κατ’ οίκον εκτίσεως της ποινής και η ερμηνευτική αντιμετώπιση κάποιων (ουσιαστικών και δικονομικών) δογματικών ζητημάτων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Με το έργο «Κατ’ οίκον έκτιση της ποινής» επιχειρείται η παρουσίαση του θεσμού της κατ’ οίκον εκτίσεως της ποινής και η ερμηνευτική αντιμετώπιση κάποιων (ουσιαστικών και δικονομικών) δογματικών ζητημάτων.

Η ποινή δεν παρουσιάζει ελαστικότητα μόνο στις στιγμές - όψεις της νομοθετικής οριοθετήσεως και της δικαστικής επιμετρήσεως· παρουσιάζει ελαστικότητα και κατά τη στιγμή - όψη της σωφρονιστικής της υλοποιήσεως. Η ελαστικότητα εδώ αναφέρεται στην ποινή που βρίσκεται στο στάδιο της εκτελέσεώς της. Στη σωφρονιστική υλοποίηση της ποινής ως ελαστικότητα νοείται κατά κύριο λόγο η δυνατότητα αριθμητικής μεταβολής της υλοποιημένης ποινής· η δυνατότητα αυτή εκφράζεται στη νομοθεσία μας με τους θεσμούς: της υπό όρoν απολύσεως μετά την απότιση ενός μέρους της υλοποιημένης ποινής, της ευεργετικής μετρήσεως ελάχιστων μορίων υλοποιημένης ποινής, της χάρης και της αποκαταστάσεως στην απόλαυση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Στα τελευταία χρόνια προστέθηκαν κανονιστικά και άλλες μορφές ελαστικότητας εκτίσεως, με κυρίαρχες εκείνες της εκτίσεως της ποινής στην κατοικία του καταδίκου (: άρθρο 56 ΠΚ) και της απολύσεως καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση (: άρθρα 110Β και 110Γ ΠΚ).

Το έργο συμπληρώνεται με Παράρτημα χρήσιμων νομοθετικών κειμένων, ήτοι: Σύσταση Επιτροπής Υπουργών ως προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ποινές στην κοινότητα, Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για την ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύσταση Επιτροπής Υπουργών για την αύξηση του πληθυσμού των φυλακών, Κανόνες Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των γυναικών στις φυλακές και μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα, Κανόνες Ηνωμένων Εθνών για τις ελάχιστες προδιαγραφές των μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων, Ψήφισμα κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή, Αναφορά κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις γυναίκες στη φυλακή, Σύσταση κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις μητέρες και τα βρέφη στη φυλακή και Σύσταση κοινοβουλευτικής συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης για τις συνθήκες κράτησης.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224218
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 232