Εικόνα από Καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

Καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων

ISBN: 9789606759840
Στο βιβλίο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε διεξοδικά ορισμένα από τα καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) που είναι αναγκαία στη λειτουργία των...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο βιβλίο αυτό επιχειρούμε να παρουσιάσουμε διεξοδικά ορισμένα από τα καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) που είναι αναγκαία στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η παρουσίαση αυτών των συστημάτων γίνεται με τεχνικό τρόπο έτσι ώστε να αποτελέσει υπόβαθρο για όσους θέλουν να αναπτύξουν ή να συντηρήσουν τέτοια πληροφοριακά συστήματα. Η επιχειρούμενη τεχνική αποτύπωση ξεκινά με τον εντοπισμό του προβλήματος και στην καταγραφή των προδιαγραφών απαιτήσεων των εξεταζόμενων πληροφοριακών συστημάτων. Στη συνέχεια γίνεται λογικός σχεδιασμός των συστημάτων αυτών. Στο λογικό σχεδιασμό χρησιμοποιούμε Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ, DFD) για το σχεδιασμό των επεξεργασιών και Μοντέλα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΜΟΣ, ERD) για τον εννοιολογικό σχεδιασμό των δεδομένων. Τα σημαντικότερα καθιερωμένα συστήματα που εξετάζουμε είναι αυτά της Γενικής Λογιστικής, της Εμπορικής Διαχείρισης και της Διαχείρισης Παγίων. Εξετάζονται και άλλα συστήματα μικρότερου βεληνεκούς ή σε μικρότερη έκταση. Το πρώτο μέρους του βιβλίου περιλαμβάνει γνώσεις υποδομής προκειμένου ο αναγνώστης να μη χρειαστεί να ανατρέξει σε άλλα συγγράμματα. Στις γνώσεις υποδομής περιλαμβάνονται τόσο γνώσεις από την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, όσο και οι απαιτούμενες γνώσεις λογιστικών και αξιολόγησης επενδύσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606759840
Εκδότης Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 326