Εικόνα από Κληρονομικό δίκαιο Ι

Κληρονομικό δίκαιο Ι

Συγγραφέας: Ψούνη Νίκη
ISBN: 9789604458882
Η, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τρίτη έκδοση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ενημέρωσης του έργου προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο οι νέες νομοθετικές...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η, σε σύντομο χρονικό διάστημα, τρίτη έκδοση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ενημέρωσης του έργου προκειμένου να ληφθούν υπόψη τόσο οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επήλθαν με το ν. 3994/2011 'Εξορθολογισμός και βελτίωση στην από νομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις', όσο κυρίως οι μεταβολές που προήλθαν από το ν. 4055/2012 'Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής'. Ειδικότερα με τον πρώτο από τους προαναφερόμενους νόμους προβλέ-φθηκε η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου σε αναγνωριστικές αγωγές (άρθρο 70), άρα και σ' αυτήν της αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος. Ο δεύτερος νόμος καθιέρωσε την υπαγωγή υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, προβλέποντας ως δικαστήριο κληρο-νομίας το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία τη διαμονή του.... Ο τελευταίος αυτός νόμος περιέλαβε ακόμη ρητά την αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τη διαδικασία δημοσίευσης της διαθήκης, της κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης κυρίας, αλλά και αυτήν της έκδοσης κληρονομητηρίου. Επιπλέον η μεταρρύθμιση της διαδικασίας λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, με τον ως άνω ν. 4055/2012, επέβαλε την επανεξέταση εφαρμογής της ΑΚ 1822, στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης. Με την ευκαιρία της αντιμετώπισης των κληρονομικού δικαίου διατάξεων υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς το έργο έχει ενημερωθεί και με νεώτερη βιβλιογραφία.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604458882
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 559