Εικόνα από Κώδικας Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Κώδικας Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Συγγραφέας: Τότσης Χρήστος
ISBN: bb1596
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Κωδικοποίηση Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" μέχρι και το Ν. 4403/2016
- Κωδικοποίηση Ν. 3190/1955 "Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" μέχρι και το Ν. 4403/2016.
- Κωδικοποίηση Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ.) μέχρι και το Ν. 4403/2016
- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
- Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ν. 2515/1997)
- Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων (Ν. 3156/2003)
- Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ν. 3853/2010)
- Εγκύκλιοι για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
- Διασυνοριάκες συγχωνεύσεις κεφαλαιούχων εταιρειών (Ν. 3777/2009)
- Πίνακες Περιεχομένων
- Αλφαβητικά ευρετήρια Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955

Χαρακτηριστικά

ISBN bb1596
Εκδότης Πάμισος
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 590