Εικόνα από Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο Ερμηνεία

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Κατ' άρθρο Ερμηνεία

Συγγραφέας: Μπάρμπας Νικόλαος
ISBN: 9789605682866
Ν. 4172/2013
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στο εν λόγω έργο που φέρει τον τίτλο «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» (Ν.4172/2013) προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα εμπόδια και οι αντιξοότητες για το συγγραφικό έργο των τελευταίων τριών ετών που οφείλονταν στις συνεχείς τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και προσθήκες νέων διατάξεων στον ήδη ψηφισθέντα νέο ΚΦΕ (Ν.4172/2013), καθώς και στην παντελή έλλειψη δικαστηριακής νομολογίας, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια συγκριτική ανάλυση αυτών με τις αντίστοιχες διατάξεις του προηγούμενου Κώδικα (Ν.2238/1994) για τις οποίες υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες θέσεις της θεωρίας και της νομολογίας των δικαστηρίων. Άλλωστε, η αναφορά σε ερμηνευτικές προσεγγίσεις των διατάξεων του προηγούμενου Κώδικα θα εξακολουθεί να εξυπηρετεί για πολλά ακόμη έτη τις ερμηνευτικές ανάγκες των δικαστηρίων και των υπηρεσιών της δημοσιονομικής διοίκησης μέχρις ότου παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει τους προβλεπόμενους από αυτές φόρους .Επίσης, με δεδομένο ότι ορισμένες διατάξεις του νέου Κώδικα αποτελούν μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη των ρυθμίσεων κοινοτικών οδηγιών, κρίθηκε αναγκαίο για την αυθεντικότερη ερμηνεία αυτών να παρατεθούν οι σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ που έκριναν συναφείς διαφορές.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605682866
Εκδότης Σάκκουλας ΑΕ
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 870