Εικόνα από Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων

Συγγραφέας: Τότσης Χρήστος
ISBN: bb2658
Χρήστου Ν. Τότση Ενημερωμένη και με τον Ν. 4579/2018 Έκδοση 9η (2018)
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-- Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (Α.Ν.1521/1950) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4537/2018)

-- Φορολογία Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση Ακινήτων ('Αρθρα 33 Ν.2238/1994 & 41 Ν.4172/2013) (ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4509/2017)

-- Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρα 27-50 Ν.3842/2010) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4487/2017)

-- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ('Αρθρο 24 Ν.2130/1993) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4483/2017)

-- Ειδικός Φόρος επι των Ακινήτων ('Αρθρα 15-18 Ν.3091/2002) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4446/2016

-- Δήλωση Στοιχείων και Περιουσιολόγιο Ακινήτων ('Αρθρα 23, 23Α Ν.3427/2005) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4474/2017)

-- Ενιαίο Τέλος Ακινήτων ('Αρθρα 5-19 Ν.3634/2008) (ενημέρωση μέχρι και το Ν.4487/2017)

-- 'Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) (Υποπαρ. Α7 Ν.4152/2013)

-- Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ('Αρθρα 1-13 Ν.4223/2013) (Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4579/2018)

-- Αλφαβητικά Ευρετήρια (Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π., ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Χαρακτηριστικά

ISBN bb2658
Εκδότης Τότσης
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 674