Εικόνα από Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και Προσωπικών εμπορικών Εταιρειών

Κώδικας Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών και Προσωπικών εμπορικών Εταιρειών

Συγγραφέας: Τότσης Χρήστος
ISBN: 9789606780936
3η Έκδοση 2017
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιεχόμενα

- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) ('Αρθρα 43-120 Ν. 4072/2012)
- Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) ('Αρθρα 249-270 Ν. 4072/2012)
- Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ('Αρθρα 271-284 Ν. 4072/2012)
- Αφανής εταιρεία ('Αρθρα 285-292 Ν. 4072/2012)
- Κοινοπραξία ('Αρθρο 293 Ν. 4072/2012)
- Κωδικοποίηση του Ν. 3419/2005 «Περί του Γενικού Εμπορικού Μητρώου» (Γ.Ε.ΜΗ.)
- Κωδικοποίηση του Ν. 4441/2016 «Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»
- Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
- Οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ
- Διευκρινιστικές εγκύκλιοι - Αποφάσεις
- Αλφαβητικό ευρετήριο

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606780936
Εκδότης Πάμισος
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 386