Εικόνα από Κώδικας ποινικής δικονομίας

Λυπούμαστε - το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Κώδικας ποινικής δικονομίας

Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος
ISBN: 9789606224935
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Ν 4531/2018 (ΤΣΕΠΗΣ)

Σύνοψη

Η παρούσα 11η έκδοση του έργου "Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισής του Ν 4531/2018 "I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικό με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και III) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 62/5.4.2018), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο άρθρο 483 ΚΠΔ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224935
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 400