Εικόνα από Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α' 96/11.6.2019)

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α' 96/11.6.2019)

Συγγραφέας: Astbooks
ISBN: 9786185312541
Το παρόν βιβλίο της ASTbooks με τίτλο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019)», προκειμένου για την παρουσίαση των νέων διατάξεων έχει επιλεγεί η κάτωθι δομή:
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν βιβλίο της ASTbooks με τίτλο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α’ 96/11.6.2019)», προκειμένου για την παρουσίαση των νέων διατάξεων έχει επιλεγεί η κάτωθι δομή:

 • Αιτιολογική έκθεση του ψηφισθέντος νόμου
 • Κείμενο νόμου κατ’ άρθρο το οποίο έχει συνδεθεί με την προϊσχύουσα διάταξη
 • Περιεχόμενα
 • Αλφαβητικό ευρετήριο

Όσον αφορά τη δομή του νέου Ποινικού Κώδικα περιέχει έντεκα Βιβλία:

 • Στο πρώτο -αποτελούμενο από έξι Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις των Γενικών ορισμών του νέου ΚΠΔ και ειδικότερα ανά τμήμα υπάρχουν οι διατάξεις που αφορούν:
 • τα Ποινικά δικαστήρια και Δικαστικά πρόσωπα (άρθρα 1 – 26)
 • την Ποινική δίωξη (άρθρα 27 – 62)
 • την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (άρθρα 63 – 69)
 • τους διαδίκους στην ποινική δίκη (άρθρα 70 – 108)
 • την αρμοδιότητα (άρθρα 109 – 136)
 • τις διαδικαστικές πράξεις (άρθρα 137 – 176)
 • Στο δεύτερο – αποτελούμενο από πέντε Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τις αποδείξεις και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Οι γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 – 178)
 • Ενδείξεις και αυτοψία (άρθρα 179 – 182)
 • Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι (άρθρα 183 – 208)
 • Μάρτυρες (άρθρα 209 – 232)
 • Διερμηνείς (άρθρα 233 – 238)
 • Στο τρίτο – αποτελούμενο από τέσσερα Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν την προδικασία και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Ανάκριση (άρθρα 239 – 250)
 • Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 – 300)
 • Ποινική συνδιαλλαγή και ποινική διαπραγμάτευση (άρθρα 301 – 304)
 • Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια (άρθρα 305 – 315)
 • Στο τέταρτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν την διαδικασία στο ακροατήριο και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Προπαρασκευαστική διαδικασία (άρθρα 316 – 328)
 • Κύρια διαδικασία (άρθρα 329 – 373)
 • Ειδικοί κανόνες διαδικασίας (άρθρα 374 – 408)
 • Στο πέμπτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν ειδικές διαδικασίες και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Συνοπτική διαδικασία (άρθρα 409 – 427)
 • Διαδικασία κατά απόντων και φυγόδικων (άρθρα 428 – 435)
 • Δικαστική συνδρομή (άρθρα 436 – 461)
 • Στο έκτο – αποτελούμενο από τρία Τμήματα- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά τμήμα:
 • Γενικοί ορισμοί (άρθρα 462 – 476)
 • Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων (άρθρα 477 – 485)
 • Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων (άρθρα 486 – 524)
 • Στο έβδομο – αποτελούμενο από δύο Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα έκτακτα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Επανάληψη της διαδικασίας (άρθρα 525 – 534)
 • Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν (άρθρα 535 – 544)
 • Στο όγδοο – αποτελούμενο από πέντε Κεφάλαια- έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τα έκτακτα ένδικα μέσα και ειδικότερα ανά κεφάλαιο:
 • Αποφάσεις εκτελεστές (άρθρα 545 – 554)
 • Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρα 555 – 560)
 • Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση (άρθρα 561 – 563)
 • Τέλος των ποινών (άρθρα 564 – 566)
 • Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 567)
 • Στο ένατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν τοΠοινικό Μητρώο (άρθρα 568 – 575)
 • Στο δέκατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι διατάξεις που αφορούν ταΈξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 576 – 584)
 • Τέλος, στο ενδέκατο βιβλίο έχουν ενταχθεί οι μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 585 – 592).

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185312541
Εκδότης ASTbooks
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 1140