Εικόνα από Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (2 ΤΟΜΟΙ)

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (2 ΤΟΜΟΙ)

ISBN: 9789606226885
Η επικαιροποιημένη 6η έκδοση του δίτομου συλλογικού έργου «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο» προσεγγίζει ερμηνευτικά κατά τρόπο ευσύνοπτο και πλήρη τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η νομοθετική κινητικότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, ήταν ακόμη πιο έντονη και καθοριστική στο όγδοο κεφάλαιο του ΚΠολΔ (αναγκαστική εκτέλεση). Λίγο μετά τις σημαντικές τροποποιήσεις του Ν 4335/2015, η εισαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρχικά με τον Ν 4472/2017) και στη συνέχεια (σε απόλυτα υποχρεωτική μορφή) από τον Ν 4512/2018 επηρεάζουν, νομοθετικά, αλλά και ερμηνευτικά, πολλές από τις διατάξεις του ΚΠολΔ. Αντίστοιχα διαρκώς εξελίσσεται και η νομολογία, ιδίως του Ακυρωτικού. Όλα τα παραπάνω, αλλά και η ευρεία ανταπόκριση της πράξης στις προηγούμενες εκδόσεις, κατέστησαν αναγκαία την περαιτέρω, παρούσα έκδοση.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η συστηματική παρουσίαση της επικαιροποιημένης και πλέον πρόσφατης νομολογίας είχε και πάλι το προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει ο αναγκαίος θεωρητικός διάλογος, όπου η θεματική το απαιτούσε. Η επιστημονική αντικειμενικότητα και η παράθεση όλων των απόψεων, στην έκταση που αυτό κρίθηκε επιβεβλημένο, αποτέλεσαν για όλους τον κεντρικό άξονα του έργου.

Το έργο συμπληρώνεται με την παράθεση του ΕισΝΚΠολΔ και αναλυτικού αλφαβητικού ευρετηρίου. Συνιστά έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, συνεισφέροντας στην ασφάλεια δικαίου.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606226885
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 3536