Εικόνα από Κοινωνική προστασία

Κοινωνική προστασία

ISBN: 9789601222110
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση της ιστορικής και φιλοσοφικής διάστασης του θεσμού της Κοινωνικής Προστασίας. Πρόκειται για έναν θεσμό που περικλείει πολλούς εξίσου σημαντικούς θεσμούς όπως η Εκπαίδευση, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Κοινωνική Πρόνοια, η Υγεία και η Εργασία, οι οποίοι θεμελιώνουν την Κοινωνική Προστασία και συμβάλλουν στην προσπάθεια του Κράτους να αναλάβει δράση.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΤΜΗΜΑ Α' Ιστορική Προσέγγιση των Κοινωνικών Θεσμών
ΜΕΡΟΣ Α' Η Κοινωνική Προστασία στην Αρχαιότητα
-Εννοιολογικές Οριοθετήσεις των Κοινωνικών Θεσμών
Η Οριοθέτηση του Θεσμού της Κοινωνικής Προστασίας
Η Κοινωνική Πολιτική ως Μηχανισμός Ενεργοποίησης της Κοινωνικής Προστασίας
Ο Εννοιολογικός Προσδιορισμός της Κοινωνικής Πρόνοιας
-Ο Θεσμός της Κοινωνικής Προστασίας κατά την Αρχαιότητα σε Αλλες Χώρες
Η Κοινωνική Προστασία στο Κράτος του Ισραήλ
Η Κοινωνική Προστασία στην Αρχαία Αίγυπτο
Το Κράτος των Σουμέριων
Η Κοινωνική Νομοθεσία των Βαβυλωνίων
Η Κοινωνική Πολιτική του Κράτους των Ινδιών
Η Κοινωνική Προστασία στην Αρχαία Κίνα
-Η Ανάπτυξη της Κοινωνικής Προστασίας στην Αρχαία Ελλάδα
Η Περίοδος της Συσκότισης
Η Αρχαϊκή Περίοδος των Κοινωνικών Διακρίσεων
Οι Κοινωνικές Μεταρρυθμίσεις στο Κράτος της Σπάρτης
Οι Μεταρρυθμιστικές Τάσεις και σε άλλα Κράτη - Πόλεις
Η Εποχή του Ησιόδου
-Οι Κοινωνικές Μεταρρυθμίσεις της Αθηναϊκής Δημοκρατίας
Η Οικονομική και Κοινωνική Κατάσταση στο Κράτος των Αθηνών
Η Νομοθεσία του Δράκοντα
Το Νομοθετικό Έργο του Σόλωνα
Νομοθεσία Τομέα Οικονομικού Δικαίου
Νομοθεσία Τομέα Αστικού και Δικονομικού Δικαίου / Συνταγματικού Δικαίου / Κοινωνικού Δικαίου
Η Κατάσταση της Δουλείας
Η Πολιτική και Κοινωνική Κρίση
Η Περίοδος του Πεισίστρατου
Οι Μετταρυθμίσεις του Κλεισθένη
Το Κοινωνικό Έργο του Εφιάλτη
Η Περίοδος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Περικλή
Το πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας
Οι Βασικές Αρχές της Αθηναϊκής Δημοκρατίας
Στην Αρχή της Ισονομίας / της Αξιοκρατίας / της Ελευθερίας
Τα Πρώτα Ψείγματα της Κοινωνικής Ασφάλισης
Η Θέσπιση Πολιτικών και Ατομικών Δικαιωμάτων
Η Θέση του Αριστοτέλη για τα Πολιτικά Δικαιώματα
Η Απουσία Κοινωνικών Δικαιωμάτων
Η Λήψη Νέων Κοινωνικών Μέτρων
-Οι Κοινωνικοί Θεσμοί της Υγείας και της Παιδείας στην Αρχαία Ελλάδα
Η Υγειονομική Προστασία του Πληθυσμού
Η Ιατρική του Ασκληπιού
Η Ιπποκρατική Ιατρική
Το Κοινωνικό Δικαίωμα του Πολίτη στη Μόρφωση κατά την Αρχαιότητα
-Η Θεσμική Διάσταση της Κοινωνικής Προστασίας στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία [...]
-Οι Κοινωνικοί Θεσμοί της Υγείας και της Παιδείας στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
ΜΕΡΟΣ Β' Η Κοινωνική Προστασία στο Βυζάντιο
-Η Επίδραση του Χριστιανισμού στο Ζήτημα της Κοινωνικής Προστασίας
-Το Κοινωνικό Δικαίωμα στην Υγεία
-Το Κοινωνικό Δικαίωμα στην Εργασία
-Το Κοινωνικό Δικαίωμα στη Μόρφωση
ΜΕΡΟΣ Γ' Η Περίοδος της Αναγέννησης
-Το Κοινωνικό Ζήτημα
-Τα Κοινωνικά Δικαιώματα στην Περίοδο της Αναγέννησης
ΜΕΡΟΣ Δ' Η Περίοδος της Υποδούλωσης
-Η Κοινωνική Προστασία την Περίοδο της Τουρκοκρατίας
-Τα Κοινωνικά Δικαιώματα κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας
ΜΕΡΟΣ Ε' Η Κοινωνική Προστασία στο Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος - 19ος Αιώνας
-Το Κοινωνικό Έργο του Ι. Καποδίστρια
-Η Περίοδος της Οικονομικής Δυσπραγίας
-Οι Προσπάθειες Ανόρθωσης της Οικονομίας
-Η Υγειονομική Περίθαλψη στο Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος
-Το Ζήτημα της Παιδείας
-Η Εργασία και η Κοινωνική Ασφάλιση του 19ου Αιώνα
ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Ο Αιώνας των Προβλημάτων και της Ανασυγκρότησης
-Η Ώρα των Μεγάλων Αποφάσεων
-Η Περίοδος της Ανασυγκρότησης της Χώρας
-Η Διαχρονική Εξέλιξη της Οικονομίας του 20ού Αιώνα
-Η Θεσμική Αντιμετώπιση της Ένδειας στο Κοινωνικό Κράτος
ΜΕΡΟΣ Ζ' Η Σύγχρονη Μορφή της Κοινωνικής Προστασίας
-Ο Εννοιολογικός Προσδιορισμός και η Αποστολή του Θεσμού της Κοινωνικής Πρόνοιας
-Η Ισχυροποίηση του Κοινωνικού Δικαιώματος στην Υγεία
-Το Κοινωνικό Δικαίωμα στην Παιδεία / στην Εργασία στη Σύγχρονη Εποχή
-Το Νομικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Ασφάλισης στη Σύγχρονη Περίοδο
-Ο Περιορισμός στην Άσκηση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων λόγω της Οικονομικής Κρίσης
ΤΜΗΜΑ Β' Φιλοσοφική Προσέγγιση των Κοινωνικών Θεσμών
ΜΕΡΟΣ Α' Η Οντολογική Θέση της Φιλοσοφίας
-Βασικά Στοιχεία της Φιλοσοφίας
-Σχέση Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Κοινωνικών Θεσμών
ΜΕΡΟΣ Β' Φιλοσοφία και Κοινωνικοί Θεσμοί
-Φιλοσοφικές Επιδράσεις στην Ιατρική
-Φιλοσοφικές Επιδράσεις στην Παιδεία
-Φιλοσοφικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601222110
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 408