Εικόνα από Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ

Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ

Συγγραφέας: Αθανασίου Φοίβος
ISBN: 9789606226670
Εξάλειψη του φαύλου κύκλου στη σχέση μεταξύ κράτους και τραπεζών
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης «Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ» είναι διττός και συνίσταται: α) στην επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, για την περιστολή του κινδύνου έκθεσης των κρατών σε τραπεζικές κρίσεις και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομικών αδυναμιών τους στην επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων και β) στην εξέταση τρόπων αναχαίτισης του αντίστροφου διαύλου μετάδοσης κρίσεων (εκείνων δηλαδή που έχουν ως αφετηρία το κράτος), ώστε να αποσοβηθεί η εκδήλωση μελλοντικών κρίσεων αντιστοίχων εκείνης που έπληξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχής γενομένης από το 2010.

Το έργο ολοκληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας που αφορά σε κείμενα της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της  Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606226670
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 240