Εικόνα από Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών - Προικών Και Κερδών Απο Τυχερά Παίγνια

Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών - Προικών Και Κερδών Απο Τυχερά Παίγνια

Συγγραφέας: Τότσης Χρήστος
ISBN: bb2659
Η προηγούμενη 15η έκδοση του παρόντος Κώδικα ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4002/2011. Έκτοτε εκδόθηκαν οι νόμοι 4093/2012, 4110/2013, 4141/2013, 4254/2014, 4261/2014, 4276/2014, 4326/2015, 4330/2015, 4538/2015, 4474/2017 και 4484/2017, οι οποίοι επέφεραν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στα άρθρα του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών-Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά παίγνια (Ν.2961/2001), γι'αυτό και κατέστη αναγκαία η παρούσα 16η έκδοση.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η παρούσα 16η έκδοση περιλαμβάνει, εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξων του Ν. 2961/2001, τέσσερα Παραρτήματα με τις διατηρούμενες διατάξεις, τις συμβάσεις με άλλα κράτη για την αποφυγή διπλής φορολογίας, τις προΐσχύσασες από το έτος 1995 φορολογικές κλίμακες, πίνακα πηγών των διατάξεων του Κώδικα, πίνακα περιεχομένων καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι τροποποιούμενες και προστιθέμενες νέες διατάξεις παρατίθενται σε ράστερ για να τις επισημαίνει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Χαρακτηριστικά

ISBN bb2659
Εκδότης Πάμισος
Έτος έκδοσης 2018